دوربین ورزشی

دوربین ورزشی که استفاده از آن برای ورزش هایی هم چون موج سواری، موتور سواری و دوچرخه سواری و … برای ثبت لحظات به کار گرفته می شود.

دکمه بازگشت به بالا
اکنون تماس بگیرید