دوربین حساس به حرکت

دوربین حساس به حرکت یا موشن دتکشن این قابلیت را دارند که در صورت تشخیص هر گونه حرکتی در محیط انجام شود شروع به ضبط تصاویر نماید و از این رو در کاهش حجم مموری مستمر ثمر خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا
اکنون تماس بگیرید